Categorieën
Nieuws

PvdA bezorgd over het afnemende fietsgebruik in Enschede

De bereikbaarheid van de binnenstad van Enschede is een belangrijk onderdeel van het te voeren economisch beleid en tegelijkertijd van belang voor de ‘beleving’ van Enschede als het centrum voor een grote (Eu)regio.

De afgelopen decennia heeft het gemeentebestuur er voor gekozen om auto, fiets en O.V. een belangrijke positie te geven. M.n. de fiets is voor de relatief korte afstand het beste, duurzaamste en goedkoopste vervoermiddel richting economische kerngebieden, en creëert tegelijkertijd ruimte voor noodzakelijk autogebruik. Dat vraagt permanente aandacht in het te voeren verkeersbeleid. Daarnaast is het in het kader van volksgezondheid waarbij ‘meer bewegen’ het doel is een eenvoudige manier om die doelstelling te bereiken. Enschede heeft als een van de weinige 100duizend plus gemeenten het fietsgebruik de afgelopen jaren zien teruglopen. Dat wekt verbazing en vinden wij zorgelijk. In het najaar is de gemeenteraad een nieuwe fietsnota toegezegd. In de aanloop naar de behandeling van die nota en ter voorbereiding van debat met de Enschedese samenleving heeft de PvdA in Enschede meer informatie nodig om haar standpunt te kunnen bepalen.

De fractie van de PvdA heeft de volgende vragen aan het College van B&W:

  1. Onderschrijft het College van B&W nog steeds het uitgangspunt dat fietsen ruimte creëert voor noodzakelijk autogebruik waardoor de bereikbaarheid het best gewaarborgd is?
  2. Is het College van B&W met ons van mening dat stimuleren van fietsgebruik voor binnengemeentelijke verplaatsingen nog steeds een belangrijke doelstelling is vanuit meerdere overwegingen?
  3. Is het College van B&W net als de PvdA bezorgd over het afnemende fietsgebruik in Enschede?
  4. Is het College van B&W bereid te onderzoeken welke factoren aanleiding zijn voor het afnemend gebruik van de fiets in de binnenstedelijke verplaatsingen?
  5. Kan het College van B&W in zogenaamde referentiegemeenten (Groningen, Zwolle, Haarlem, Tilburg) achterhalen welke beleidsintensiveringen daar hebben plaatsgevonden die geleid hebben tot een hoger fietsgebruik in de afgelopen jaren?
  6. Kan het College van B&W in samenspraak met de lokale afdeling van de Fietsersbond voor de gemeenteraad op een rij zetten welke maatregelen de neergaande tendens kunnen ombuigen?
  7. Is het College van B&W met ons van mening dat Enschede haar voortrekkersrol op het terrein van Fietsbeleid weer moet heroveren?

Schriftelijke vragen in PDF: PvdA bezorg over het afnemende fietsgebruik in Enschede

Huis aan Huis Enschede: Pleidooi voor fiets

Tc Tubantia: PvdA bezorgd over daling aantal fietsers in onze stad

Scheidingslijn