Categorieën
Nieuws

Handen ineen slaan voor bereikbaarheid Noord en West Enschede

Er zijn aan de noord- en noordwestkant van Enschede ontwikkelingen gaande die nieuwe eisen stellen aan de bereikbaarheid van deze delen van de stad. Bij de Universiteit Twente wordt het Kennispark ontwikkeld, dat op termijn 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen op moet leveren, voetbalstadion Grolsch Veste wordt uitgebreid en er wordt ingezet op doorstart van vliegveld Twente voor de burgerluchtvaart. Momenteel wordt al gewerkt aan verdubbeling van de Auke Vleerstraat en voor aanpak van de Hengelosestraat ter hoogte van de Universiteit Twente heeft de gemeenteraad op maandag 20 september groen licht gegeven. Aan de andere kant van het universiteitsterrein moeten ook dingen gebeuren.

In het coalitieakkoord is al de wens uitgesproken tot een directe aansluiting van Enschede op de A1 ter hoogte van de luchthavenlocatie: de Noorderval. Om verdere toename van sluipverkeer door deze Noorderval in Enschede Noord te voorkomen, wordt gezocht naar een oplossing waarbij het verkeer niet meer door woonwijken in Enschede Noord hoeft, maar daaromheen geleid wordt. Jaren geleden was er het plan voor een Noordwesttangent, van Oldenzaalsestraat naar Deurningerstraat en Hengelosestraat, maar die verbinding bleek toen financieel niet haalbaar. Nu wordt gestudeerd op een verbinding tussen Deurningerstraat en Hengelosestraat.

Op woensdag 15 september organiseerde GroenLinks een discussieavond over de plannen. Er waren tegenstanders aanwezig, die zich verzetten tegen een nieuwe weg door het stadsrandgebied, maar ook opvallend veel voorstanders, die een einde willen aan de dagelijkse en toenemende overlast van sluipverkeer in Enschede Noord. Ik kon mij in de argumenten van de voorstanders wel vinden. Als je nieuwe voorzieningen wilt waar je als stad voordeel van hebt, moet je zorgen dat die goed bereikbaar zijn. Het is goed dat de gemeente Enschede en de Universiteit Twente de handen ineen hebben geslagen om samen tot plannen hiervoor te komen. Te zijner tijd zullen we er in de gemeenteraad over moeten besluiten.
Scheidingslijn