Categorieën
Nieuws

Winters weer vraagt om alertheid

De voorraad strooizout van de gemeente is geslonken tot 450 ton. Dit betekent dat Twente Milieu in Enschede overgaat op het strooien van alleen de doorgaande hoofdwegen volgens de strooikaart. Dit gebeurt vooralsnog met een mengsel van zand en zout. Op andere wegen wordt niet gestrooid, en alleen zonodig de sneeuw weggeschoven. De gemeente Enschede adviseert – gezien de te verwachten weersomstandigheden de komende dagen – met klem alle weggebruikers rekening te houden met mogelijke gladheid en extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen.

Inmiddels is er in deze vroeg ingezette winter 1500 ton strooizout gebruikt om de wegen begaanbaar te houden. Dit wordt in een normale winter in totaal gebruikt. Omdat het winterse weer nog lijkt aan te houden moet ook de gemeente Enschede maatregelen treffen in haar gladheidbestrijding. Enschede bekijkt de mogelijkheden om zich aan te sluiten bij een zoutloket. Het strooizout wordt inmiddels al gemengd met zand. Er wordt geen zout meer verstrekt aan bewoners en instellingen om de eigen stoep schoon te maken.
Meldingen van zeer gevaarlijke situaties kunnen worden gedaan op internet via ‘meldingen woon- en leefomgeving’ op het digitaal loket van www.enschede.nl of telefonisch op 053 4817600.

Het winterse weer kan met name voor ouderen en gehandicapten vervelende gevolgen hebben. Familie, buren en kennissen worden gevraagd om zo mogelijk een oogje in het zeil te houden. De gemeente Enschede heeft thuisorganisaties gevraagd om samen met de klanten een, bij deze winterse omstandigheden passende oplossing te vinden. Wanneer binnen familie, buren of kennissen geen oplossing gevonden kan worden kan contact worden gezocht met de burenhulpdienst van Alifa. Het telefoonnummer is: 053-4778865.

Aan tal van gebouwen en lichtmasten hangen ijspegels. IJspegels ontstaan bij temperaturen net onder het vriespunt, in de schaduw, als het gesneeuwd heeft. Ze kunnen een gevaar vormen wanneer ze plots naar beneden vallen. Zeker nu het overdag net rond het vriespunt ligt. Ook takken aan bomen kunnen door deze lage temperaturen en het gewicht van sneeuw makkelijker breken.

Op daken van huizen, gebouwen en loodsen waar veel sneeuw ligt, is het raadzaam deze sneeuw te verwijderen en afvoeren vrij te maken. De gemeente houdt geen toezicht of er te veel sneeuw op een dak ligt.

Bijna alle bussen van Connexxion rijden vooralsnog volgens de vakantiedienstregeling. Hier en daar kunnen er wel lichte vertragingen door de gladheid ontstaan.

Praktische tips

  • Volg de actuele meldingen via de radio, tv en internet;
  • Veeg uw stoep ook rondom uw auto;
  • Krab ook alle ruiten van uw auto goed schoon. Volsta niet met het schoonmaken van een klein stukje ruit, ook al heeft u haast. Controleer tevens of uw koplampen vrij zijn.
  • Strooien is geen garantie dat het niet meer glad is;
  • Probeer nooit een strooiwagen in te halen. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties;
  • Matig uw snelheid bij gladheid en houd meer afstand tot uw voorligger dan u gewend bent.

Scheidingslijn