Categorieën
Nieuws

Enschede proactief in effectieve gladheidbestrijding

Met voldoende zout op voorraad zorgt Enschede ervoor dat de wegen volgens de vastgestelde strooikaart 2010-2011 sneeuw- en ijsvrij blijven. Het schema dat de routes en acties bepaalt is door de gemeente vastgelegd in de gemeentelijk strooikaart.

De strooikaart geeft precies aan waar de gemeente zout strooit en sneeuw wegschuift op de momenten dat het nodig is. Handmatig worden ook nog de gemeentelijke gebouwen, bushaltes, voetgangersoversteekplaatsen en de entrees van winkelcentra sneeuwvrij gemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van bewoners en ondernemers om voor de bereikbaarheid tussen de weg en de woning/bedrijf zorg te dragen door bijvoorbeeld zelf de sneeuw te vegen en of te strooien.

In overleg met de Raad is bepaald dat er uitzonderlijke verzoeken kunnen zijn die de gemeente kan steunen met de verstrekking van zout. Dit zijn verzoeken door verenigingen of specifieke hulpvaardige groepen die vanuit een maatschappelijk initiatief iets willen doen in de openbare ruimte. Deze initiatieven kunnen telefonisch gemeld worden bij via 053 481 7600.

Locaties die extreem gevaarlijk glad zijn kunnen via de reguliere meldingspunten worden doorgegeven, bij voorkeur digitaal via ‘meldingen woon- en leefomgeving’ op het digitaal loket van www.enschede.nl of telefonisch op 053 4817600.

Strooikaart 2010/2011
Scheidingslijn