Categorieën
Nieuws

Eenrichtingverkeer Molenstraat na aanpak verkeersstructuur Noord

Op maandag 19 december hebben wij de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar 2011 gehad. Aan de orde was onder meer het Verkeerscirculatieplan binnenstad (VCP). Dit plan gaat over de aanpak van de verkeersstructuur in en rond de binnenstad in de komende jaren. Bij de bespreking van het VCP was vooral de Molenstraat een “heet hangijzer”.

Gaan we voor éénrichtingverkeer of niet? Bieden wij duidelijkheid voor de toekomstige bewoners van de Spoorzone en de bewoners van onder meer de noordelijke singels of laten wij hen jarenlang in onzekerheid leven? Creëren wij een klimaat waarbij het aantrekkelijk wonen is in de Spoorzone of laten we de leefbaarheid nog even in het midden?

De PvdA is hierin heel duidelijk geweest: wij zijn voor invoering van eenrichtingsverkeer op de Molenstraat, maar willen pas tot uitvoering over gaan wanneer het verantwoord is. Of het verantwoord is, moet blijken uit een onderzoek dat te zijner tijd wordt uitgevoerd naar de verkeersstromen in het hele noordelijke gebied. In de tussentijd moet de verkeersstructuur daar worden aangepakt. De PvdA heeft vertrouwen uitgesproken dat het College er alles aan gaat doen om een leefbaar klimaat te realiseren, niet alleen in de Molenstraat maar in het hele noordelijke gebied.

Vanuit de coalitie hebben wij een amendement ingediend om hierin te voorzien. D66 en ChristenUnie hebben mede ondertekend. Het amendement kunt u lezen op amendement Molenstraat.