Categorieën
Nieuws

Nieuwsflits: Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden Enschede

Reconstructie Hengelosestraat, aanleg vrije busbaan West

Aanpassen tracé Uranusstraat – kruising Bosweg/Capitool (fase 6)

In november 2010 zijn de werkzaamheden begonnen rond de reconstructie van de Hengelosestraat. In het bijzonder het tracé gelegen tussen de Uranusstraat en de kruising van de Bosweg en het Capitool. De werkzaamheden verlopen voorspoedig.

Reconstructie Hengelosestraat

Sinds juni is de Noordelijke rijbaan opengebroken en maakt het verkeer staduitwaarts gebruik van de busbaan. Planning is dat voor de bouwvakantie de rijbaan geasfalteerd is en dus weer beschikbaar is voor het verkeer.

Reconstructie Hengelosestraat/Enschedesestraat (fase 7)

Fase 7 betreft de reconstructie van het tracé tussen de Bosweg in Enschede en de Kuipersdijk in Hengelo. De weg wordt opnieuw ingericht en er wordt een busbaan aangelegd.

Impressie Hengelosestraat

Hengelosestraat/Enschedesestraat afgesloten van 25 t/m 31 juli
Van maandag 25 juli tot en met zondag 31 juli wordt de Hengelose-/Enschedesestraat afgesloten voor verkeer. In deze periode richt de aannemer de weg tussen de kruising met de Kuipersdijk in Hengelo en kruising Capitool in Enschede opnieuw in. Er is voor deze periode gekozen, omdat de zomervakantie dan begint. Er zal minder woon-/werkverkeer zijn. Op die manier proberen we de overlast voor de weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden. Na 31 juli verzorgt de aannemer de afwerking (abri’s, bermen) en wordt de nieuwe verlichting geplaatst.

Het autoverkeer vanuit Enschede wordt omgeleid via de Boddenkampsingel/Deurningerstraat Weerseloseweg (Enschede) en verder via de Oldenzaalsestraat/Beethovenlaan/Laan van Driene/Boekweitweg (Hengelo). Of via de Tubantiasingel/Parkweg/Volksparksingel/Westerval/(A35) (Enschede) en verder via de Haaksbergerstraat/Oelerweg/Breemarsweg/Kuipersdijk (Hengelo). Fietsers kunnen gebruik maken van de beschikbare fietspaden.

Kruising Boekweitweg/Kuipersdijk (Hengelo) afgesloten op 30 en 31 juli
De kruising met de Boekweitweg/Kuipersdijk wordt over drie jaar grondig aangepakt. In het weekend van 30 en 31 juli wordt hier wel de bovenste asfaltlaag vernieuwd, omdat deze veel schade heeft opgelopen door de vorst. De kruising is dan afgesloten. De omleiding wordt hier met borden aangegeven. Fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.

Meer informatie over het project: www.enschede.nl/hov

Fietssnelweg Hengelo – Enschede (F35)

Tussen mei en oktober 2011 wordt er gewerkt aan de aanleg van de fietssnelweg tussen de Kuipersdijk in Hengelo en stadion de Grolsch Veste in Enschede. De fietssnelweg wordt gemaakt van rood asfalt, is vier meter breed met aan weerszijden 30 centimeter brede zwarte betonnen banden. De Regio Twente is de opdrachtgever.

Impressie Hengelosestraat

Meer informatie over het project: www.regiotwente.nl klik op “mobiliteit” en “met de fiets”.

Reconstructie Auke Vleerstraat

Aanbrengen toplaag op de Auke Vleerstraat Zuid (fase 1)

De werkzaamheden aan de Auke Vleerstraat fase 1 – het tracé tussen de Afinkstraat en de aansluiting op de Twekkeler Es – vorderen gestaag. Het aantal rijstroken is hier nu verdubbeld van twee naar vier en er wordt een fietsbrug over de Auke Vleerstraat aangelegd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in oktober 2011 volledig afgerond.

Impressie Hengelosestraat

Omleidingen Auke Vleerstraat op 25, 26 en 27 augustus
Om de werkzaamheden te kunnen afronden, zoals het aanbrengen van de asfalt toplaag en het bouwen van de fietsbrug, moet het verkeer nog een aantal keren worden omgeleid.

Op donderdag 25 augustus wordt de Auke Vleerstraat, inclusief de aansluiting op de Twekkeler Es, volledig afgesloten voor verkeer. Het betreft het tracé tussen de Hendrik ter Kuilestraat en het Transportcentrum. Het verkeer wordt omgeleid via de Hendrik ter Kuilestraat en de Kanaalstraat.

Op vrijdag 26 augustus wordt de Auke Vleerstraat afgesloten tussen de Hendrik ter Kuilestraat en de Twekkeler Es. Het verkeer wordt omgeleid via de Hendrik ter Kuilestraat, de Twekkeler Es en de Kanaalstraat.

Plaatsen fietsbrug over de Auke Vleerstraat

Op zaterdag 27 augustus wordt het kruispunt Auke Vleerstraat-Windmolenweg-Hendrik ter Kuilestraat het grootste deel van de dag afgesloten: naar verwachting tot 17.00 uur. Op die dag wordt de nieuwe fietsbrug in delen op de ondersteunende pilaren gehesen en gemonteerd.

Het verkeer staduitwaarts wordt omgeleid via de Westerval. Het verkeer stadinwaarts wordt omgeleid via de Hendrik ter Kuilestraat.

Impressie Hengelosestraat

Grote kruispunten asfalteren

In september wordt het kruispunt Auke Vleerstraat-Windmolenweg- Hendrik ter Kuilestraat en het kruispunt Afinkstraat- Westerval voorzien van nieuw asfalt. De exacte planning is nog niet bekend.

Aanbrengen reflecterende deklaag Elysium

Elysium, de nieuwe ontsluitingsweg van de Kanaalzone, is op vrijdag 1 april jl. in gebruik genomen. Wat resteert is het aanbrengen van de bijzondere reflecterende deklaag. Dit gebeurt op woensdag 31 augustus en donderdag 1 september aanstaande met een eventuele uitloop naar vrijdag 2 september. Het verkeer kan dan geen gebruik maken van het Elysium. Het verkeer wordt via borden gewaarschuwd. Het verkeer op de Auke Vleerstraat ondervindt geen overlast door de werkzaamheden.

Impressie Hengelosestraat

Meer informatie over het project: www.enschede.nl/aukevleerstraat

Bron: Enschede.nl
Scheidingslijn