Categorieën
Nieuws

Studenten Hogeschool Windesheim bijgepraat over transitie Jeugdzorg

Op maandag 11 maart organiseerde de Provincie Overijssel samen met de Hogeschool Windesheim, afdeling Pedagogiek, een bijeenkomst over Jeugdzorg.

Al vanaf 08.30 uur werden leden van Provinciale Staten, gemeente-raadsleden en mensen uit het werkveld in het Provinciehuis van Zwolle verwacht om hun visie en ervaringen op het gebied van de transitie van de Jeugdzorg te delen met studenten. Bij deze transitie gaat het om de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten.

Zelf mocht ik samen met Marian Oosterbroek, locatiemanager Jarabee Hengelo, een viertal workshops geven aan de aanwezigen. Marian is ingegaan op hoe Jarabee zich voorbereidt op het gebied van de transitie en transformatie, welke gevolgen het heeft voor de organisatie en hoe nieuwe pedagogen zich moeten omvormen van “hulpverlener” naar “dienstverlener”.

Ik ben meer ingegaan op de veranderingen die de transitie met zich meebrengt voor gemeenten. De gemeenten hadden natuurlijk al taken als opvoed- en opgroei ondersteuning, jeugdgezondheidszorg en licht ambulante zorg. Per 1 januari 2015 worden zij ook verantwoordelijk gemaakt voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd en ouders, zowel bestuurlijk als financieel.

Voor Enschede is dit weliswaar niet helemaal nieuw, omdat wij al een tijdje actief zijn op het gebied van “wijkgericht werken”. In alle vijf stadsdelen zijn wijkteams opgericht, bestaande uit MEE Twente, Livio, de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD), Bureau Jeugdzorg Overijssel, RIBW Groep Overijssel en de gemeente Enschede. Die kunnen eventueel aangevuld worden door een wijkcoach met hulp van Tactus of Mediant.

Het voordeel van wijkteams is dat je alle expertise zo dicht mogelijk bij kinderen en gezinnen organiseert. Zo weet je ook van elkaar wat er speelt en is het eenvoudiger om “1 gezin, 1 plan” te organiseren. De lijnen worden hiermee ook kort gehouden met bijvoorbeeld huisartsen en scholen. De zwaardere taken als reclassering en voogdij wil de gemeente ook dichtbij organiseren, in een integrale gezinsaanpak.

Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sprak veel lof uit over deze werkwijze tijdens zijn werkbezoek in januari aan Enschede. Hij gaf ondermeer aan dat organisaties in Enschede met moed en visie samenwerken om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de hulpvraag van een gezin of van een cliënt.

De transitie van de Jeugdzorg zal ook bezuinigingen met zich mee brengen. Wethouder Ed Wallinga is namens de gemeente Enschede actief in gesprek met wethouders van regiogemeenten, gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel en allerlei andere partijen, om tot efficiënte en effectieve invulling te komen. Uiteindelijk kunnen gemeenten het niet alleen aan. Samenwerking met anderen gemeenten is dan ook van essentieel belang!