Categorieën
Nieuws

Power to the people: burgers als mede-eigenaar van de BV Samenleving

Worden burgers mede-eigenaar van de BV Samenleving? In de jaren ’50 was de burger een onderdaan. Volgzaam. Gezagsgetrouw. Met de hoed in de hand. In de jaren ’60 en ’70 werd hij klant. Hij kreeg diensten aangeboden die hij afnam aan het loket. Netjes op zijn beurt. In de jaren ’80 en ’90 werd hij consument. Hij ging eisen stellen en moest op maat geholpen worden. Aan het begin van dit millennium werd hij participant. Hij mocht mee gaan doen en deed dat. Mondjesmaat, aarzelend. Burgerkracht. Soms.

Nu klinkt het appèl om mede-eigenaar te zijn. Of toch niet echt? Want: kan hij dat wel? Wil hij dat wel? Wiens agenda wordt er dan uitgevoerd? Wie neemt de risico’s? De overheid en de burger: staan ze naast elkaar of durven ze het echt met elkaar te doen? Samen successen boeken – oké… Maar durven we ook samen te falen?

Echt samen vraagt om wederzijds vertrouwen, om relatie. Dat kost tijd. En wat nog meer?
Op dinsdag 25 juni organiseert de gemeente Enschede, samen met bewonersbedrijf Beien, een avond over deze spannende thema’s. Een avond waarin de definities en de rollen voor ‘burger’ en ‘overheid’ worden verkend en door elkaar gegooid. Misschien. De thema-avond Power to the People start om 19.30 uur in het gebouw van speeltuin Mekkelholt aan de Dr. J van Damstraat 32.

Na een korte, prikkelende inleiding duiken we met elkaar het Lagerhuis in en openen we het debat.
Wie durft? U bent van harte welkom!