Categorieën
Nieuws

PvdA steunt uitsmeren mobiliteitsprojecten over langere periode

Op woensdag 5 juni vond een ingelaste gemeenteraadsvergadering plaats waarin onder meer werd besloten over het budget voor Mobiliteitsprojecten en de meerjarige doorkijk. De PvdA stelde vast dat in tijden van bezuinigingen ook op het gebied van mobiliteit gesnoeid wordt en dat niet alle projecten worden uitgevoerd in de termijn die daarvoor was voorzien. Zo wordt een aantal onderdelen uit het amendement “besteding 1 miljoen inhaalslag onderhoud fietspaden en aanpak knelpunten”, die de PvdA samen met andere partijen heeft ingediend, op langere termijn geschoven. Gelukkig worden én zijn inmiddels de urgente zaken, zoals achterstallig onderhoud van fietsstroken, aangepakt. Verbreding van een aantal fietspaden laat op zich wachten en gezien de financiële situatie kunnen wij ons daar op dit moment in vinden. Dit werk is goedkoper te realiseren door combinatie met wegonderhoud in 2014.

We hebben onze bedenkingen geuit bij het terugbrengen van de reservepot Mobiliteitsprojecten van € 3 miljoen naar € 500.000,-. De wethouder gaf echter aan hier geen risico’s in te zien.

De PvdA heeft niet ingestemd met een amendement van de VVD om projecten uit de Fietsvisie te schrappen. Wij hebben de afgelopen periode juist ingezet om Fietsstad van Nederland te worden en daar horen ook deze zaken bij! Wij zijn niet van de kaasschaafmethode. Willen wij echte keuzes maken, dan zullen wij naar grote projecten moeten kijken.

Een amendement van D66 om de Noordelijke Ontsluiting Enschede-Kennispark (NOEK) te schrappen, hebben wij evenmin gesteund omdat de discussie over de NOEK eind juni gevoerd gaat worden in de gemeenteraad.