Categorieën
Nieuws

Wethouder Wallinga reikt certificaten uit aan Suryoye Platform Overijssel

Zondag 28 februari 2010 hebben verschillende leden van Suryoye Platform Overijssel (SPO) uit handen van wethouder Wallinga (Zorg, Welzijn, Sport en Integratie) een vrijwilligerscertificaat uitgereikt gekregen. Deze certificaten zijn uitgereikt om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar.

De campagne “Alles begint. Vrijwillig” van de Provincie Overijssel wil de komende 3 jaar zich inspannen om een brede doelgroep aan te spreken om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Vrijwilligerswerk leeft, dat is wel duidelijk. Echter voor de Provincie Overijssel blijft het een uitdaging om goede en leuke nieuwe mensen te vinden. De Provincie wil dit o.a. realiseren door eerst het imago van vrijwilligers te verbeteren.

Verder stond de avond in het teken van de Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aanstaande. Naast Wethouder Wallinga hebben zowel Raadslid Dennis Bouwman (nr. 6) als kandidaat-raadslid George Hanna (nr. 17) van de PvdA de aanwezigen (zo’n 100 mensen) toegesproken en onderstreept hoe belangrijk het is om 3 maart te gaan stemmen.

Meer foto’s volgen zo spoedig mogelijk!

Scheidingslijn