Categorieën
Nieuws

Wijkspreekuur Noord leidt tot vragen over verkeer, hondenpoep en bushokje

Op dinsdag 26 maart heb ik in de rondvraag van de stadsdeelcommissie Noord vragen gesteld over de verkeersveiligheid bij openbare basisschool Roombeek, over hondenpoepoverlast en over het ontbreken van een abri bij de bushalte aan de Vanekerstraat.

Aanleiding voor deze vragen was het PvdA-wijkspreekuur op maandag 25 maart in het servicecentrum Noord. Bewoners meldden daar dat in de P.A. van Deldenstraat, een 30 km straat, regelmatig te hard wordt gereden en er bij basisschool Roombeek geen goede oversteekmogelijkheid is voor de kinderen. Zo ontbreekt een zebrapad (er staan alleen witte streepjes op straat) en is er geen klaar-over voorziening. Verder is rond de basisschool veel overlast van hondenpoep. In stadsdeel West is een project gestart om handhavers in te zetten om hondenpoep tegen te gaan. Een andere kwestie is dat de bushalte aan de Vanekerstraat (kruising P.A. van Deldenstraat) niet voorzien is van een abri. Dit wordt met name door ouderen die hier op de bus stappen als een gemis ervaren.

Stadsdeelwethouder Hans van Agteren antwoordde dat verkeersdeskundigen in overleg zullen treden met de school om te kijken of verbeteringen mogelijk zijn. Hij gaf aan dat zebra’s in 30km-zones alleen bij hoge uitzondering worden toegepast en dat zebramarkering wel voorrang geeft aan overstekende voetgangers, maar helaas geen garantie is voor een veilige oversteek.

Op mijn tweede vraag antwoordde de wethouder dat, als er veel meldingen van hondenpoepoverlast komen, handhavers op een bepaalde locatie een periode gericht kunnen worden ingezet. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met de afdeling handhaving een gericht project te doen in samenspraak met betrokkenen. Vorig jaar heeft de gemeente in het kader van het wijkbeheerplan Deppenbroek al eens een rondje langs de scholen gemaakt om bij kinderen te inventariseren welke ideeën ze hebben over het aanpakken van hondenpoepoverlast. Dit jaar gaat de gemeente die ideeën samen met de kinderen en buurtbewoners concretiseren.

Op mijn laatste vraag gaf de wethouder aan dat abri’s bij bushaltes in eigendom en in beheer zijn bij buitenreclame-exploitant CBS Outdoor. Om bij deze halte alsnog een abri te plaatsen, moet bij CBS Outdoor worden nagegaan of daarvoor contractueel ruimte is en of nog een exemplaar in opslag beschikbaar is. Tenslotte moet op de locatie worden bekeken of deze geplaatst kan worden. De ruimte lijkt aanwezig, maar er staan redelijk grote bomen met een fors wortelpakket in de directe nabijheid.

De uitkomsten van alle vragen zullen worden teruggekoppeld met de stadsdeelcommissie.