Categorieën
Nieuws

Jeugdzorg zo dichtbij mogelijk organiseren

Na de stadsdeelvergadering Zuid vond op dinsdag 18 juni voor de gemeenteraadsleden een themasessie plaats over Jeugdzorg en de verschillende bezuinigingen in deze sector. Door de gemeente waren meerdere ervaringsdeskundigen uitgenodigd om hun visie te geven. Voordat de discussie begon, gaf Alice van den Nieuwboer, Manager Transitie Jeugdzorg gemeente Enschede en Twente, een presentatie over waar we nu staan en wat ons allemaal te wachten staat. Aansluitend gaf Agaath Cornel, jeugdarts in Enschede, haar kijk op de jeugdzorg. Zij ging niet alleen in op de “beren op de weg”, maar juist ook op de kansen die de decentralisatie van de jeugdzorg met zich meebrengt. Aan de discussie deden ook organisaties mee als Jarabee, Mediant, Bureau Jeugdzorg, MEE en Karakter, onderwijsinstellingen zoals Het Sloepje en Basisschool de Mecklenburg, en niet in de laatste plaats ouders.

Uiteindelijk bleek vrij snel dat wij eigenlijk allemaal op één lijn zitten. De conclusie die we uiteindelijk hebben getrokken is dat de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt georganiseerd moet worden. Cliënten moeten centraal worden gesteld en mogen absoluut niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het principe van één gezin, één plan, één coördinator, één budget en één informatiesysteem wordt eigenlijk door iedereen onderstreept. Om dit te kunnen realiseren, zullen verschillende organisaties niet alleen naar zichzelf moeten kijken, maar ook naar het grote geheel. Samenwerking is misschien wel een pré! Verder zullen organisaties efficiënter en effectiever moeten werken.
En tot slot; “Eigen kracht” zal voor wat betreft de PvdA het woord van het jaar moeten worden! Er zal steeds meer inzet gevraagd worden van de omgeving (familieleden, vrienden, buren), maar ook van onderwijsinstellingen, verenigingen en huisartsen.