Categorieën
Nieuws

Handen uit de mouwen voor draaiarmen Knalhutteweg

Op dinsdag 18 juni was de laatste vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid voor het zomerreces. Traditioneel vindt dan een barbecue plaats, waarvoor wijkraden, organisaties en anderen geïnteresseerden worden uitgenodigd om over een bepaald thema te spreken. Dit keer waren tafelgesprekken georganiseerd over de consequenties van bezuinigingen voor stadsdeel Zuid en een brainstorm over eventuele alternatieven.

Later in de vergadering kwam een memo aan de orde over de oversteek van de Knalhutteweg ter hoogte van de basisscholen Het Vastert, Godfried Bomans en Drakensteijn. In 2010 heeft de PvdA zich, ook op verzoek van ouders en omwonenden, druk gemaakt voor verbetering van deze oversteek. Uiteindelijk werden draaiarmen en knipperbollen geplaatst. Onlangs raakte één van de draaiarmen bij een aanrijding onherstelbaar beschadigd. Voor het stadsdeelmanagement was dit aanleiding het gebruik van de armen te evalueren. Uit die evaluatie blijkt dat er onvoldoende verkeersbrigadiers zijn om op alle momenten de draaiarmen te kunnen bedienen.

Voorgesteld werd daarom de draaiarmen te verwijderen en in plaats daarvan een duidelijke, herkenbare oversteek te creëren zonder fysieke maatregelen. Ik vind dat jammer van de tijd en de energie die we de afgelopen periode hebben ingezet. Het doel is kinderen een veilige oversteek te bieden en te zorgen dat verkeersbrigadiers zich ook veilig voelen. Daarom is gekozen voor draaiarmen. De Knalhutteweg is en blijft een drukke weg, met veel vrachtverkeer.

Ik heb stadsdeelwethouder Wallinga opgeroepen om binnen het arbeidsmarktinstrumentarium te kijken of er mensen zijn die bijvoorbeeld een uitkering hebben en best de handen uit de mouwen willen steken om een aantal dagdelen de ouders te assisteren met de oversteek van de kinderen. Misschien zouden deze mensen ook hand- en spandiensten willen verrichten op de scholen. Op dit moment worden al ongeveer 100 mensen ingezet bij o.a. speeltuinen en vitale sportverenigingen voor toezicht, bijhouden van groenvoorzieningen en allerlei andere werkzaamheden.

De wethouder heeft mij toegezegd nog deze week de drie basisschooldirecteuren een brief te sturen met de vraag of zij hier hiervan gebruik willen maken. Met veel belangstelling wacht ik het antwoord af!