Categorieën
Nieuws

Rondvraag “Verkeersonveilige situatie Knalhutteweg”

Rondvraag Stadsdeelcommissie Zuid dd 1 februari 2011

Afgelopen zomer zijn er langs de Knalhutteweg ter hoogte van de basisscholen; Drakensteyn, het Vastert en Godfried Bomans draaiarmen geplaatst om de vele kinderen een veiliger oversteek te kunnen bieden. Een andere maatregel was het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen bij de drie basisscholen.

De PvdA-fractie heeft signalen bereikt dat de verkeerssituatie rondom de scholen nog steeds onveilig is. Dat de draaiarmen niet worden gebruikt en dat ouders, die hun kinderen met de auto naar school brengen en weer ophalen hun auto nog steeds in de berm parkeren wat weer zorgt voor verkeersonveilige situatie.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

  1. Zijn de signalen van de verkeersonveilige situatie ook bekend bij de wethouder?
  2. Klopt het dat de draaiarmen voor de basisscholen niet worden gebruikt? En zoja, waarom niet?
  3. Welke maatregel denkt de wethouder te willen nemen om de overlast van auto’s bij scholen te beperken?
  4. Is handhaving een middel om de overlast van auto’s bij scholen tegen te gaan?

Scheidingslijn