Categorieën
Nieuws

Proef in Zuid: gladheid aanpakken met strooien, vegen en borstelen

Op dinsdag 18 oktober heb ik in de vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid vragen gesteld aan wethouder Ed Wallinga over het strooibeleid, met name in de wijk Stroinkslanden Noord-West. Aanleiding was een bezwaarschrift van de heer Keep op het strooiplan van de gemeente.

In Stroinkslanden Noord-West wonen veel ouderen en ook jonge gezinnen met schoolgaande kinderen. In de wijk wordt de laatste 3 jaar niet meer gestrooid. Het afgelopen jaar hebben zich door de gladheid in totaal 18 aanrijdingen voorgedaan, waarbij 2 zwaargewonden vielen, en zijn 2 ambulances in de problemen geraakt op de Reerinklanden. Reerinklanden en Snakenborglanden dienen als ontsluiting voor de wijk, in totaal 24 straten.

Voor de PvdA aanleiding om te vragen naar de reden dat hier de laatste 3 jaren niet meer is gestrooid en naar de mogelijkheid om deze wijk alsnog in het strooiplan op te nemen. Wethouder Wallinga was ervan op de hoogte dat op deze wijkontsluitingswegen de laatste 3 jaren niet meer is gestrooid. De gemeenteraad heeft het strooibeleid vastgesteld. Daarbij is destijds besloten dat om redenen van bezuiniging in woonwijken niet meer wordt gestrooid. Waar bussen rijden, ligt dat natuurlijk anders. Daar wordt wel gestrooid. De gemeenteraad krijgt binnenkort de actuele strooikaart voorgelegd en heeft dan het laatste woord. De wethouder deelde mee dat het stadsdeelmanagement bezig is met onderzoek naar mogelijkheden om naast de strooikaart in samenwerking met partners als Twente Milieu, woningcorporaties, zorgcentra en wijkraden bij gladheid iets meer te kunnen betekenen voor het stadsdeel.

In een vervolggesprek gaf Marcel Bouwhuis, Manager Openbare Ruimte Zuid-West, aan dat met inzet van bijvoorbeeld klimopbanen (Visschedijk), Partwerk (Surplus/SOM), vrijwilligers en misschien wel taakstraffers van Reclassering Nederland en/of Raad voor de Kinderbescherming een pilot “samenwerken in de openbare ruimte” kan worden gestart. Een aantal veegmachines (€ 2.000 per stuk) kan dan gezamenlijk ingekocht en ingezet worden. Thema zal zijn: “Hoe houd ik mijn stadsdeel sneeuwvrij/schoon”. Voordeel is dat ouderen minder in een isolement raken en in de winterperiode makkelijker het huis uit kunnen om bijvoorbeeld naar het winkelcentrum te gaan. Omdat niet gestrooid wordt maar geveegd en geborsteld, hoeft het dus ook niet extra geld (strooizout) te kosten. Er is alleen coördinatie nodig en er moet een prioriteitenlijst komen met de eerst aan te pakken plekken en routes.

Mocht de pilot in Zuid slagen, dan kan deze werkwijze ook elders in de stad worden toegepast.

Ik ben blij dat er initiatieven worden ondernomen om klachten van inwoners van de stad serieus te nemen en daar werk van te maken. Wordt vervolgd!
Scheidingslijn