Categorieën
Nieuws

Geen overlast voor bewoners Oosterveld na sluiting school

Op dinsdag 24 april heb ik in de rondvraag van de stadsdeelcommissie Zuid vragen gesteld over de ontwikkelingen aan het Oosterveld. De daar gelegen basisschool Het Oosterveld, een dependance van basisschool Broekheurne, sluit per 1 augustus 2012 de deuren. Dat besluit is al eerder genomen.

Omwonenden maken zich grote zorgen over de toekomst van het gebouw en de omgeving. Die signalen ving ik op tijdens mijn spreekuur in stadsdeel Zuid. Voor omwonenden is onduidelijk welke plannen er zijn. Daarom vroeg ik stadsdeelwethouder Ed Wallinga of er plannen zijn voor het gebouw en de omgeving na sluiting van de school, zo ja op welke termijn ze worden gerealiseerd en zo nee, hoe wordt voorkomen dat het gebouw en de omgeving door leegstand verloederen. Ook vroeg ik de wethouder op welke wijze de omwonenden in Het Oosterveld betrokken worden bij plannen voor het gebouw en de omgeving.

De wethouder antwoordde dat omwonenden zich geen zorgen hoeven te maken over eventuele overlast, omdat de gemeente in gesprek is met mogelijke nieuwe gebruikers. Mocht de gemeente geen nieuwe gebruikers vinden, dan zal het gebouw gesloopt worden en wordt aan de plek in samenspraak met de omwonenden een nieuwe invulling gegeven. Men kan denken aan een speelveld met een aantal speeltoestellen. Ideeën van omwonenden zijn van harte welkom. De wethouder benadrukte in ieder geval dat men niet hoeft te vrezen voor verloedering of overlast. Half mei moet het duidelijk zijn welke nieuwe invulling het gebouw krijgt.