Categorieën
Nieuws

Assyriërs voor een veilige humanitaire zone in Noord-Oost Syrië

DEN HAAG – Assyrische Democratische Organisatie (ADO) heeft donderdag 18 april tijdens een werkbezoek aan de Tweede Kamer laten weten een zone in Noord-Oost Syrië te ondersteunen waar humanitaire hulp kan worden geboden aan slachtoffers van de burgeroorlog. Een gebied dat de strijdende partijen niet zullen betreden en een mogelijkheid biedt humanitaire hulp bij de slachtoffers te brengen. Minderheden zoals de christelijke Assyriërs leven al jaren in harmonie met andere groepen in dit gebied, maar dreigen nu tussen de strijdende groepen te worden ontworteld van hun grondgebied. In de steeds verder verslechterende situatie bereikt de humanitaire hulp de christelijke minderheidsgroep nauwelijks. De ADO ondersteunt van harte een aantal politieke aanbevelingen in het rapport “Syrische vluchtelingen tussen twee vuren” met als ondertitel “Christenen extra doelwit in conflict” van de ChristenUnie.

Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie bezocht eind maart samen met Albert Koop van Jubilee Campaign de vluchtelingen in Syrië en Turkije. Vandaag heeft hij zijn rapport over zijn reis overhandigd aan minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA). Na de overhandiging was er een rondetafelgesprek georganiseerd met verschillende vertegenwoordigers van de Syrische gemeenschap en organisaties die in Syrië werken of hulp bieden. De vertegenwoordiger van de Syrisch Orthodoxe kerk Bisschop Polycarpus was ook aanwezig tijdens deze bijeenkomst.

De Assyrische Democratische Organisatie roept de heer Timmermans op 1) meer hulp te sturen via de internationale NGO’s naar zogenaamde bevrijdde gebieden in Syrië zelf. In Syrië bevinden zich verschillende vluchtelingenkampen van de UNHCR, maar alleen in gebied dat door het huidige regime gecontroleerd wordt. In de gebieden die onder controle vallen van de Syrian Free Army, zijn geen kampen. Vluchtelingen in deze gebieden hebben het zwaar. Om deze vluchtelingen te helpen zou internationale steun niet alleen via de UNHCR moeten lopen, maar ook via internationale en lokale NGO’s omdat zij wel werken in gebied dat door de Syrian Free Army wordt gecontroleerd. 2) Bescherming bieden aan minderheden zoals de christelijke Assyriërs in Noord-Oost Syrië omdat er angst is onder Syrische Christenen voor een herhaling van de gebeurtenissen in Irak. Na de invasie van de Amerikanen in 2003 vond een exodus van Christenen plaats die er toe heeft geleid dat de helft van de oorspronkelijk Christelijke gemeenschap is overgebleven. Onder de Christelijke gemeenschap bevinden zich leden die zelfs vrezen voor een nieuwe genocide. 3) In de eerste plaats Christenen in omringende landen onder bescherming opvangen en ondersteunen met de intentie hen weer terug te laten keren naar hun huizen in Syrië zodra het veiliger wordt. Bij aankomst in Europa moet ruimhartig worden omgegaan met asielaanvragen van Syrische Christenen die doelwit zijn geweest van onder anderen Jihadisten en andere extremistische groeperingen. De Syrische Christenen beschikken namelijk niet over eigen milities om zich in Syrië te beschermen. 4) Mochten er verkiezingen komen in Syrië, dan moet, voordat er steun gegeven wordt aan een eventuele nieuwe regering, eerst zowel in de nieuwe grondwet als in de praktijk duidelijk worden dat rechten van minderheden als christelijke Assyriërs gerespecteerd worden. 5) Christelijke vluchtelingen separaat moeten worden opgevangen in kampen omdat zij in andere kampen bedreigd worden door radicale moslims vluchtelingen.

De burgeroorlog in Syrië heeft tot een enorme vluchtelingenstroom geleid. Meer dan 2 miljoen Syrische burgers zijn ontheemd terwijl daarnaast volgens VN cijfers 1,3 miljoen burgers gevlucht zijn naar landen in de regio. Het aantal vluchtelingen neemt nog dagelijks toe.

Stichting Help Christenen In Syrië, was ook aanwezig, is in Nederland vertegenwoordiger van de Syrian Christian Relief Organization (SCRO) en pleit voor meer humanitaire hulp. De SCRO is een lokale NGO in Oost Syrië en biedt vanuit een christelijke overtuiging hulp aan hen die in nood zijn als gevolg van de burgeroorlog. Stichting Help Christenen in Syrië zet zich in samenwerking met SCRO o.a. in om EHBO cursussen te verzorgen, voedselpakketten uit te delen en onderwijs voor kinderen op te zetten.

De Assyrische Democratische Organisatie roept andere politieke partijen op om zich ook in te zetten voor de leed onder de Syrische Christenen in en rond Syrië.

Veel dank gaat uit naar Joël Voordewind en Albert Koop voor hun bijdrage inzake de kwestie in Syrië!