Categorieën
Nieuws

Beste familie, kennissen, vrienden en collega’s,

Bij deze wil ik mijn dank uitspreken voor de steun en het vertrouwen dat jullie mij de komende periode hebben gegeven. Zonder jullie hulp en toewijding was het niet gelukt!

Dit vertrouwen heb ik ook de komende tijd nodig om een succesvol raadslid te zijn. Als wij ons samen sterk maken, zullen wij in staat om daadwerkelijk onze doelen te realiseren.

Tenslotte wil ik mijn familie, in het bijzonder mijn ouders bedanken. Mijn ouders hebben mij altijd aangemoedigd en ondersteund om mijn plannen door te zetten. Pa en ma, bedankt voor al het vertrouwen en steun die jullie mij hebben gegeven.

Helemaal tot slot wil ik iedereen bedanken voor de vele warme en bemoedigende felicitaties.

Goodgoan,
George Hanna

Scheidingslijn