Categorieën
Nieuws

Inburgering: iedereen doet mee!

Enschede is koploper op het gebied van inburgering.

Maar liefst 25 nieuwe Nederlanders kregen op woensdag 17 maart in het bijzijn van familie en vrienden het inburgeringsdiploma uitgereikt.

Wethouder Ed Wallinga van Zorg, Welzijn, Sport en Integratie sprak in het Werkplein Enschede alle inburgeraars toe en benadrukte hoe belangrijk het is om te deel te nemen aan de samenleving.

De inburgeringscursus wordt op verschillende plekken aangeboden (IVO, ROC van Twente en DCW Inburgering) en is opgebouwd uit taalles en uit maatschappelijke oriëntatie. In de cursus leren nieuwkomers om te gaan met de Nederlandse belastingen, gezondheidszorg, politiek, regels en allerlei andere praktische zaken.

Daarnaast werden ook de geslaagden voor het staatsexamen in het zonnetje gezet. Zij hebben het diploma inmiddels via post ontvangen.

Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje de geslaagden te feliciteren. Dat velen de smaak te pakken hebben, blijkt wel uit de reacties. De één oriënteert zich al op een vervolgopleiding, de ander zoekt (vrijwilligers) werk en een derde biedt zich op de school van de kinderen aan om activiteiten te begeleiden. Hiermee bevestigen zij hoe belangrijk het is om nieuwe Nederlanders te stimuleren om een volgende stap te kunnen zetten in de samenleving!

Scheidingslijn