Categorieën
Nieuws

Welkom nieuwelingen!

ENSCHEDE – Niet eerder is een nieuwe raadsperiode van vier jaar begonnen met zoveel nieuwe raadsleden: 20 van de 39. Van hen zijn er 38 donderdagavond officieel geïnstalleerd, het 39e raadslid Wim van der Noordt (Enschede Soldair) ontbreekt wegens vakantie.

Blije en gelukkige gezichten overheersen bij de installatie van de 38 leden. Voor negentien van hen is het de eerste entree in de raad, de twintigste is Ed Wallinga die in elk geval voorlopig het wethouderschap mag combineren met het raadslidmaatschap. Tot het moment dat er een nieuwe coalitie is gevormd en er nieuwe wethouders worden gekozen. Op dat moment moeten de gekozen wethouders hun raadszetel opgeven en de fracties verlaten. Wallinga is beschikbaar voor een nieuwe periode als wethouder. Valt de keus op een ander dan wil hij zeker als raadslid aanblijven. „Dat is ook een heel mooie en dankbare functie.” Hij is van 1994 tot 2006 al raadslid geweest en nu één periode van vier jaar wethouder. Bij het CDA zit Myra Koomen in dezelfde positie. Zij combineert ook voorlopig het wethouderschap met het raadslidmaatschap en hoopt ook op een nieuwe periode als wethouder. Voor het voormalige Tweede Kamerlid is het wel haar eerste keer dat ze in de raad zit. De derde wethouder die gekozen is in de raad, Jelmer van Zee, heeft bedankt. De lijsttrekker van GroenLinks heeft voor de verkiezingen van 3 maart al aangegeven alleen als wethouder verder te willen. Zijn plaats in de raad is donderdag meteen ingenomen door zijn partijgenoot Robin Wessels.

Wessels is een van de vele nieuwkomers die van burgemeester Peter den Oudsten net als alle andere nieuwkomers een paar dringende adviezen meekrijgt. „Het raadswerk houdt nooit op. Als je niet oppast ben je er 24 uur per dag mee bezig. Vergeet niet dat er behalve de raad nog een leven is,” houdt hij de raadsleden voor. Hij verwijst daarbij naar zijn eigen ervaringen in de raad. „Pas op, je krijgt stapels papier die je echt niet allemaal kunt bestuderen. Zorg binnen de fracties dat de tijd effectief wordt besteed en verdwaal niet in de papieren.”

Het tweede advies klinkt wat merkwaardig. „U krijgt vaker gelijk dan u het heeft. Mensen zien u als deskundige en zullen moeilijker zeggen: ‘U ziet het verkeerd’.” Den Oudsten geeft de raadsleden maar ook andere bestuurders het dringende advies tegenkrachten te organiseren. „Mensen die open en eerlijk hun standpunt geven en niet kijken naar uw positie. Dat is echt noodzakelijk.” Als derde wijst hij op het belang van integriteit als basis van de democratie. Onkreukbaar handelen van elk individueel raadslid is een vereiste. „Ga niet bepaalde bevolkingsgroepen bevoordelen en doe niet aan belangenbehartiging ten koste van anderen.” Volgens hem mogen zuiver en onkreukbaar handelen nimmer in twijfel komen, niet van een raadslid en niet van de gemeenteraad als geheel.

Noor van Lijf, oud-raadslid en oud-wethouder, luistert met een tevreden gezicht. Zij kijkt trots naar haar zoon Jan die in haar voetsporen stapt en ook als D66’er in de raad zitting neemt. „Ik heb er heel veel zin in”, zegt Jan. Natuurlijk zijn er alom felicitaties, maar speciaal voor Claar Grooten (D66) die ook nog jarig is.

Bron: TcTubantia dd vrijdag 12 maart 2010

De nieuwe PvdA-fractie, van links naar rechts: Shridath Salikram, Ed Wallinga, Kenan Boz, Nienke Klerk, Laurens van Lier, Gerrit Dijkhuizen, Marijke van Hees, George Hanna en Coskun Turgut. Foto: Annina Romita
Scheidingslijn