Categorieën
Nieuws

Collegeprogramma met verrassingen

  • Marijke van Hees gaat toch voor wethouderschap.
  • Nieuw college wil drie miljoen euro voor investeringsfonds.
  • UT moet meewerken aan noordwest- tangent.
  • Vertraging bij Usseleres kost de stad miljoenen.

ENSCHEDE – Tot 2014 wordt Enschede bestuurd door een coalitie PvdA, VVD, CDA en Burgerbelangen Enschede. Maar dat was gisteravond niet de meest verrassende uitkomst van de derde onderhandelingsronde over de collegevorming.

Opmerkelijk is toch wel het besluit van PvdA-fractievoorzitter Marijke van Hees om (toch) zitting te gaan nemen in het nieuwe college. Interessant is zeker ook de inhoud van het collegeprogramma, dat volgende week donderdag klaar moet zijn.

De nieuwe regeerploeg heeft zich voorgenomen om drie miljoen euro extra vrij te maken. Geld dat in een investeringsen innovatiefonds zal worden gestopt. Eensgezindheid is er over de veelbesproken sloop van het viaduct Hengelosestraat ( bij de UT). Die kan doorgaan op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de universiteit meewerkt aan de realisering van een verbinding tussen de Deurningerstraat en de Hengelosestraat. Met deze ingrijpende maatregel worden in feite de plannen voor een noordwest-tangent opnieuw van stal gehaald. Saillant detail: in de persoon van Hans van Agteren krijgt Burgerbelangen Enschede, dat in de verkiezingscampagne nadrukkelijk tegen sloop was, verkeer in zijn portefeuille. Burgerbelangen mag ook de vinger aan de pols houden bij de invulling van de Usseleres. Nog zo’n heikel thema uit de verkiezingsperiode. Onderzoek heeft volgens Marijke van Hees uitgewezen dat een vertraagde invulling van deze es de gemeente kapitalen kost. Als het bedrijventerrein vier jaar in de wachtstand wordt gezet, kost de gemeente dat vijf miljoen. Een bedrag dat verdubbeld wordt als acht jaar gewacht wordt met de uitgifte van kavels op deze locatie. „Maar we gaan de es niet volplempen”, beloofde Van Hees. In plaats daarvan wordt gekozen voor een ‘zeer zorgvuldige ontwikkeling’. „Burgerbelangen zal ons daarin wakker houden”, voorspelde de nieuwe loco- burgemeester.

Waar Van Hees zich de komende vier jaren bezighoudt met economie & cultuur, innovatie en middelen ontfermt partijgenoot Ed Wallinga zich over wijkontwikkeling, sport, zorg & welzijn. Myra Koomen (CDA) krijgt met werk & inkomen een vertrouwde portefeuille. Jeroen Hatenboer ( VVD) mag aan de slag met stedelijke ontwikkeling & onderwijs. Hans van Agteren (BBE) krijgt behalve verkeer ook milieu, recreatie, toerisme & verkeer toebedeeld.

Teleurstelling bij D66 over uitkomst lijmpoging
Waar bij de Partij van de Arbeid, CDA, VVD en Burgerbelangen gisteravond de tevredenheid overheerste over het behaalde resultaat, resteerde voor D66 slechts een stevige kater. Met een winst van vijf zetels dé grote winnaar van de raadsverkiezingen, maar toch geen plek in de nieuwe coalitie. En dat doet toch pijn, zo blijkt uit de woorden van D66- leider Evert Westerbeek.

De terughoudendheid van D66 inzake de Luchthaven Twente kostte de fractie eerder haar plek aan de onderhandelingstafel. Daar kon zelfs een ultieme lijmpoging van de PvdA niets aan veranderen. Om achteraf niet met het gevoel te blijven zitten dat de grootste winnaar van de verkiezingen wel erg snel buitenspel is gezet, zo meldde Marijke van Hees de fracties gisteravond, kreeg D66 vorige week de kans om zijn standpunt in deze nog eens toe te lichten. Maar de hoop dat er misschien toch nog ruimte was voor een college met D66 bleek tevergeefs. Heel erg jammer, benadrukt Westerbeek. „We hadden graag onze verantwoordelijkheid genomen.” Hij betreurt het dat de discussie volledig werd toegespitst op de luchthavenkwestie. D66 bracht een ‘redelijk alternatief’ in, te weten een stevige samenwerking met de luchthaven Münster- Osnabrück (FMO). „We hebben zelfs de concessie gedaan dat er een aanbesteding mocht komen”, schetst Westerbeek. „Met de mogelijkheid dat er ook een luchthaven zou komen. Maar gemeente Enschede 26 maart 2010 de randvoorwaarden die daaraan waren gekoppeld, zijn allemaal uit de tekst gehaald. Als we vervolgens van het CDA te horen krijgen dat we net zo goed akkoord hadden kunnen gaan met de vorige tekst vind ik dat echt ver onder de maat.” CDA-leider Myra Koomen reageert geprikkeld op de verwijten van D66: „ Een samenwerking met FMO staat namelijk elke marktwerking in de weg.”Marijke van Hees heeft weinig woorden nodig voor een reactie: „Het is iets anders gegaan.” Los van deze schermutselingen over de luchthaven werd gisteravond duidelijk dat de nieuwe collegeploeg nadrukkelijk kiest voor een andere koers. „ De samenwerking komt centraal te staan”, belooft Van Hees. Niet alleen binnen het college en van het college met de raad, maar vooral ook van de gemeente met de burgers en belangrijke partners in de stad. Niet voor niets is de portefeuille ‘ samenwerking & samenspel’ tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid gemaakt. Dit college wil werk maken van een centrale gemeentelijke kijk op de buitenwereld. ‘Besturen doe je samen’ wordt ook een van de hoofdstukken van het collegeprogramma,waar de komende dagen de laatste hand aan wordt gelegd. Net als ‘Ondernemend & Gedurfd’, ‘Enschedeërs actief in de wijk’, Ruimte goed benutten’ en ‘ Financieel solide’. Duidelijk is dat de -kostbare- reïntegratietrajecten worden afgeslankt. Werkloosheidsvrije wijken moeten er komen. Eigen initiatief van de burgers, of dat nou voor groenonderhoud of zorg is, moet beloond worden. Initiatieven zoals bijvoorbeeld die van de vitale voetbalvereniging Rigtersbleek dienen navolging te krijgen. De bestuurlijke opgaves zijn zwaar beseft ook Van Hees. Ze heeft er echter zin in. Haar pretoogjes spreken boekdelen.

Bron: TcTubantia dd 26 maart 2010

Scheidingslijn