Categorieën
Nieuws

Overlast jongeren in Boekelo wordt aangepakt

Op dinsdag 1 maart heeft mijn collega Nico Mol in de stadsdeelcommissie West vragen gesteld over de jongerenoverlast in Boekelo. Zelf kon ik de vragen niet stellen omdat ik geen lid ben van Stadsdeelcommissie West.

Stadsdeelwethouder Myra Koomen was helaas verhinderd om de vragen te beantwoorden; haar rol werd door wethouder Jeroen Hatenboer overgenomen. Hij antwoordde op de hoogte te zijn van de jongerenoverlast en gaf aan dat de problemen de laatste tijd lijken mee te vallen en ook meer incidenteel zijn dan wordt gesuggereerd. De aandacht in de media heeft wellicht een corrigerende werking gehad op de jongeren. Bij het schoolplein, waar overlast zich concentreerde, worden maatregelen getroffen, zoals een hekafsluiting met wandelsluis om na schooltijd fietsen en brommers van het plein te weren, het plaatsen van een bordje met gedragsregels en het snoeien van hoge struiken om de sociale controle te verhogen.

Wijkagent Anja Veurink meldde dat de politie de afgelopen weken veel heeft gesurveilleerd in Boekelo en die repressieve aanwezigheid zou ook geholpen hebben. De ouders lijken zich inmiddels meer van hun verantwoordelijkheid bewust zijn. Dorpsraadvoorzitter Jeroen Verhaak zei blij te zijn met de aanpak van de gemeente en de politie. Ouders voelen zich nu ook meer geroepen om activiteiten te organiseren voor de jeugd van Boekelo. Omdat er geen wettig en overtuigend bewijs is voor strafbare feiten van aanwijsbare personen, is geen schadeverhaal mogelijk.

Half maart is er een bijeenkomst met bewoners om de stand van zaken door te nemen. Daarvan zal op verzoek van collega Nico Mol verslag aan de stadsdeelcommissie worden gedaan.

Rondvraag Stadsdeelcommissie West dd 1 maart 2011

RTV Oost Nieuws – Overlast jongeren in Boekelo flink afgenomen

RTV Oost Nieuws – ‘Jeugd veroorzaakt overlast Boekelo’
Scheidingslijn