Categorieën
Nieuws

Concrete ideeën in ontwerp Parkeervisie

Maandag 1 oktober kregen leden van de gemeenteraad in het randprogramma van de Stedelijke raadscommissie een presentatie over de nieuwe (concept) Parkeervisie 2012 – 2020. Met de Parkeervisie wordt duidelijkheid verschaft over de wijze waarop we in Enschede om willen gaan met parkeren. De visie heeft drie doelen: vergroten van de aantrekkelijkheid en de bereikbaarheid van de binnenstad, aanpak van parkeerknelpunten in de wijken en bijdragen aan stimuleren van duurzaam gedrag.

Uit inventarisatie is gebleken dat de binnenstad van Enschede, behalve op zaterdagmiddag (tussen 14:00 en 15:00 uur), geen tekort heeft aan parkeerplaatsen. Wel is er op een aantal plekken parkeeroverlast in woonbuurten die grenzen aan de binnenstad en aan gebieden met betaald parkeren. De verwachting is dat die overlast toeneemt, met name door intensievere bebouwing in het binnensingelgebied en het verdwijnen van parkeerterreinen. Het Enschede Panel is gevraagd om een totaalcijfer te geven voor het parkeren in Enschede: het centrum krijgt een 6,5 en de eigen buurt een 6,9. Overige resultaten van de parkeertellingen vindt u in de rapportage van I&O Research die u kunt downloaden via www.parkereninenschede.nl of rechtstreeks via rapportage I&O parkeren.

De parkeervisie geeft een aantal ideeën voor de komende acht jaren. Men wil het parkeren in de parkeergarages stimuleren door het verschil in tarieven voor parkeren op straat en parkeren in de garages groter te maken. Ander plan is om abonnementen voor parkeren in de parkeergarages in te voeren voor mensen die in de binnenstad werken; dat maakt het parkeren hier aantrekkelijker voor zowel werknemers als werkgevers. Zo wordt ook hinderlijk langparkeren in woonwijken rond de binnenstad tegengegaan. Men wil afrekenen per kortere tijdseenheid mogelijk maken in de parkeergarages, wat voordeliger is voor mensen die kort willen parkeren, en een logische gebiedsgrens parkeerregulering invoeren, zodat voor iedereen duidelijk is waar wel en waar niet betaald moet worden voor parkeren. Om het bezoek aan het stadscentrum te stimuleren, wil men parkeren en winkelen als één totaalproduct neerzetten met verschillende kortingen bij winkels in de binnenstad. Verder wordt duurzaamheid beloond; zo wordt gedacht aan goedkope vergunningen voor duurzame auto’s en aan het faciliteren van Greenwheels.

Om de klantvriendelijkheid te vergroten, worden maatwerkoplossingen geboden voor specifieke doelgroepen, zoals mantelzorgers of verhuizers, en wordt de kwaliteit van de parkeervoorzieningen, zoals verlichting en looproutes, verbeterd.

Als PvdA zijn we blij dat eindelijk ook een oplossing gevonden is voor het parkeren van de voertuigen van marktkooplieden. Kleine vrachtauto’s kunnen parkeren op de parkeerplaats van Domijn en grote vrachtauto’s op het Polaroidterrein. Zo hebben omliggende straten op marktdagen minder overlast van vrachtwagens.

De planning voor de komende periode is als volgt: op 26 november krijgen de gemeenteraadsleden een technische briefing over de details, op 3 december is de behandeling in de Stedelijke raadscommissie en als alles goed gaat is op 10 december de besluitvorming in de gemeenteraad.

Kortom, wordt vervolgd!