Categorieën
Nieuws

GEORGE HANNA HELPT CHRISTENEN IN SYRIË

Wij hadden een interview met George Hanna van de stichting “Help Christenen in Syrië”. George Hanna is één van de oprichters van deze stichting. In het interview lees je waarom er eigenlijk oorlog is in Syrië en wat George Hanna wil bereiken met de stichting. Ook vertelde George ons over de Gemeenteraad.

Kunt u iets vertellen over uw stichting?

De stichting hebben wij ongeveer 1,5 maand geleden opgericht. De oorlog in Syrië is twee jaar geleden begonnen. Iedereen had gehoopt dat er snel democratie zou komen, maar dat duurt erg lang. Omdat de oorlog zo lang duurt, is er humanitaire hulp nodig.

Voor veel groepen, zoals moslims en koerden, is wel hulp. Christenen zijn in Syrië een minderheid. Voor hen is er geen hulp, en daarom hebben wij deze stichting opgezet. Met de stichting Help Christenen in Syrië willen wij helpen vanuit Nederland.

Om dat te kunnen doen, lobbyen wij in de Tweede Kamer. Wij hebben bijvoorbeeld een afspraak met iemand van de PvdA en de VVD om de problematiek bij hen onder de aandacht te brengen.George Hanna Help Christenen in Syrië

Het geld wat nu is ingezameld voor Syrië, gaat vaak naar de vluchtelingenkampen in de omliggende landen zoals Turkije en Jordanië. Maar in de kampen zitten geen christenen. Christenen die vluchten gaan vooral naar kloosters, zoals bijvoorbeeld het St. Gabriëlklooster en St. Abroham in Turkije. Met de stichting proberen we ervoor te zorgen dat van het geld dat wordt ingezameld óók een deel naar die kloosters gaat.

Hoe kwam u op het idee voor de stichting?

De oorlog heeft nu al zo lang geduurd. Van vrienden, kennissen en familie in Syrië kregen wij signalen dat zij moeilijke tijden meemaakten. Zij zeiden: “Er is niemand die ons steunt”. Met vijf vrienden, vooral uit Enschede en Hengelo, besloten wij de handen ineen te slaan om wat te betekenen voor deze christenen. Op tv zie je wel dat de situatie heel slecht is, niet alleen voor christenen maar voor alle minderheden.

Waarom is er eigenlijk oorlog?

De president, Assad, is een dictator. Hij heeft het voor het zeggen. Zijn partij is de enige in het land. De mensen hadden verwacht dat de jonge Assad zou zorgen dat Syrië een fijner land zou worden waar je vrij kon geloven. Dat is niet gebeurd, en daarom is er een demonstratie geweest voor een nieuwe president.

Assad heeft steun van Rusland en China, die leveren hem wapens. Daardoor is er oorlog gekomen. Mensen willen dezelfde rechten en meer democratie.

Bent u wel eens in Syrië geweest? Heeft u de oorlog gezien?

Nee, wij weten van de situatie in Syrië bijvoorbeeld door telefoontjes. In augustus willen we naar Zuid-Turkije reizen, om daar met eigen ogen de situatie bij de kloosters te bekijken. Maar we gaan niet naar Syrië, want dat is te gevaarlijk.

Bent u voor of tegen Assad?OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ik ben voor een democratie. Dus als Assad had geluisterd naar zijn inwoners, dan was er geen probleem geweest. Maar hij is een dictator, en dat is een probleem. Ongeveer een jaar geleden heeft Assad de keuze gehad om zijn land te verlaten. Daar heeft hij toen niet voor gekozen. Hij zei: dit is mijn land. Daardoor heeft hij zijn kans vergooid. Als hij nu zou opstappen, zal hij voor de rechter moeten komen. Om zich te verantwoorden voor alle burgers die gedood zijn in de oorlog.

Wat doet u nog meer in uw leven?

Ik ben gemeenteraadslid voor de PvdA. Als gemeenteraad kijken we wat er nodig is in Enschede, en bekijken we of er mogelijkheden zijn om burgers te ondersteunen. Bijvoorbeeld het aanleggen van een fietspad of een speeltuin. Alles wat er in Enschede gebeurt, wordt eerst besproken in de gemeenteraad. Als PvdA nemen wij samen met andere partijen en met in totaal 39 mensen de beslissingen.

Bent u de baas van de PvdA?

Nee. In de gemeenteraad zijn wij met 9 personen. We zijn de grootste partij van Enschede. De VVD is tweede met 6 personen. Ik ben niet de fractievoorzitter. Ik ben ook nog jong, en kom net kijken in de politiek. Fractievoorzitter word je niet zomaar. Maar ik heb die ambitie ook niet. Ik wil graag met mensen werken, en niet alleen maar vergaderingen bijwonen. Ik werk ook nog bij het Medisch Spectrum Twente. Dat is mijn baan. Politiek doe ik daarnaast.

Hoe bent u begonnen met dit werk?

Vanuit Syrische verenigingen had ik veel contacten met de gemeente. Vooral omdat ik wel eens geld aanvroeg voor projecten. Op een gegeven moment dacht ik: “Nu wordt het eens tijd om aan de andere kant van de tafel te gaan zitten”. Toen ben ik begonnen met de politiek.

Verdient u veel geld?

Dat valt wel mee. Voor het werk in de gemeenteraad krijg ik een onkostenvergoeding.

Waarom bent u van de PvdA?

De PvdA is een linkse partij. Je hebt linkse en rechtse partijen. Rechts is eigenlijk een beetje voor de rijken. Mensen met veel geld stemmen vaak op de VVD. Maar de PvdA zegt dat je mensen een steuntje in de rug moet bieden als ze het moeilijk hebben. En wij vinden dat mensen met heel veel geld best wat meer mogen bijdragen dan mensen die helemaal geen geld hebben.

Link naar Kinderkrant Wesselerbrink