Categorieën
Nieuws

Ontsluiting Bungalowpark Het Rutbeek nog geen gelopen race

Op maandag 30 september, de dag voorafgaand aan de vergadering van de stadsdeelcommissie Zuid, gingen raadsleden op uitnodiging van omwonenden van o.a. de Zonnebeekweg en de Leppeweg ter plekke kijken naar de situatie. Deze wegen zijn in het huidige voorstel aangemerkt als nieuwe ontsluitingswegen voor het aan te leggen bungalowpark Het Rutbeek. De gemeenteraad heeft op 27 mei unaniem de motie Hegebeekweg aangenomen waarin bezwaar gemaakt werd tegen het verharden van de zandweg Hegebeekweg ten behoeve van de ontsluiting van dit toekomstige bungalowpark.

Na een kop koffie en na alle argumenten te hebben uitgewisseld, was het tijd om een rondje te maken om het Rutbeek. Daar werd ons uitgelegd waarom niet gekozen zou moeten worden voor deze wegen. Bewoners maken vooral bezwaar tegen deze ontsluiting, omdat die volgens hen niet logisch, niet consequent en niet onderbouwd is. Bovendien blijken zij tot nu toe niet betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van het ontsluitingsplan.

Tijdens de stadsdeelvergadering Zuid heb ik op dinsdag 1 oktober aan stadsdeelwethouder Ed Wallinga gevraagd om de bewoners op korte termijn alsnog te betrekken. De wethouder reageerde positief en wil ook verkeerswethouder Hans van Agteren hieraan laten deelnemen. In de vergadering van de stadsdeelcommissie op 19 november zullen de uitkomsten van de gesprekken worden gepresenteerd.