Categorieën
Nieuws

Onrust in Helmerhoek over gezondheidscentrum

Rondvraag Stedelijke Commissie dd 7 februari 2011

Afgelopen donderdagavond 3 februari was ik namens de PvdA-fractie op bezoek bij de openbare vergadering van de wijkraad Helmerhoek. Tijdens deze vergadering zou een presentatie verzorgd worden door de Woonplaats en de Gemeente Enschede over het “haalbaarheidsonderzoek nieuw gezondheidscentrum Helmerhoek”. De Woonplaats heeft namelijk een studie verricht naar de haalbaarheid van een nieuw gezondheidscentrum op de plek van wijkcentrum De Helmer aan de Runenberghoek.

Uiteindelijk bleek, toen de vergadering al begonnen was, dat de presentatie op het laatste moment was afgelast. Dit tot groot ongenoegen van de bewoners, veelal vrijwilligers of omwonende van wijkcentrum De Helmer, die speciaal naar de bijeenkomst waren gekomen vanwege dit onderwerp. Zij gaven na afloop aan een zeer vervelend gevoel te hebben overgehouden aan de plannen. Ook de PvdA is niet gelukkig met deze gang van zaken, en wil transparant en duidelijk hebben welke plannen er nu precies zijn.

Vandaar de volgende, actuele, vragen aan het College:

  1. Wat is de reden dat de presentatie “haalbaarheidsonderzoek nieuw gezondheidscentrum Helmerhoek” op het laatste moment is afgelast, en wie is hiervoor precies verantwoordelijk?
  2. Klopt het dat er een studie is verricht naar de haalbaarheid van een nieuw gezondheidscentrum op de plek van wijkcentrum De Helmer? Zo ja, welke conclusie heeft het onderzoek opgeleverd?
  3. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor het wijkcentrum De Helmer? En wat gaat de gemeente doen om de onrust weg te nemen?

Scheidingslijn