Categorieën
Nieuws

Inwoners Oost-Boswinkel denken mee over ontsluiting van hun wijk

Op woensdag 6 oktober hield de wijkraad Oost-Boswinkel een bijzondere vergadering over het thema “Verkeersontsluiting Kotmanpark”. Directe aanleiding hiervoor waren krantenartikelen van de afgelopen periode in dagblad Tubantia over de plannen om drie kantoortorens en een Van der Valk Hotel aan de Zuiderval te realiseren.

Bewoners maken zich zorgen over de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid rond Texellaan, Wethouder Beverstraat en Zuiderval. Om de zorgen van bewoners en ondernemers, maar ook van de Scholingsboulevard, weg te nemen, werd besloten om in gesprek te gaan met gemeentelijk verkeersdeskundige Wim Salomons, opdrachtgever fysieke projecten Hans Koier en gemeenteraadsleden van verschillende partijen.

Vanuit de PvdA-fractie waren Kenan Boz en ondergetekende aanwezig. De voorzitter van de wijkraad Oost-Boswinkel ging in op de 300 parkeerplaatsen die gerealiseerd worden bij de drie kantoortorens en naar verwachting tot veel sluipverkeer leiden in de aangrenzende woonwijken. Bovendien zijn ontwikkelingen gaande om in het voormalige kantoor van woningcorporatie De Woonplaats aan de Wethouder Beverstraat een nieuw onderkomen te realiseren voor uitvaartcentrum Vredehof, met daarbij circa 60 parkeerplaatsen. Alles bij elkaar geteld wordt het wel een beetje veel voor die ene ontsluiting aan de Wethouder Beverstraat. Een prognose van onderzoeksbureau Ecorys wijst uit dat in 2020 de Zuiderval helemaal vast zal lopen.

Naast de wijkraad reageerden ook individuele bewoners op het thema. Zij legden een aantal opties op tafel om te komen tot een oplossing, zoals ombouwen van het fietspad aan de Zuiderval (Kotmanparkzijde) tot een rijbaan en realiseren van een dubbele rotonde op de kruising Zuiderval/Wethouder Beverstraat. Ook werden genoemd het verschuiven van de geplande afslag voor het Van der Valk Hotel meer naar het midden, zodat die ook gebruikt kan worden door de kantoortorens, en verplaatsen van de bushalte aan de Wethouder Beverstraat omdat die te dicht bij de Scholingsboulevard en de kruising Zuiderval/Wethouder Beverstraat ligt. Zowel de verkeersdeskundige als de opdrachtgever fysieke projecten hebben toegezegd om half november met een overzicht te komen waarin de verschillende opties zijn opgenomen.

Wel werd door hen benadrukt dat er in Enschede op het gebied van verkeersontsluitingen en verkeersveiligheid ideeën zijn voor € 140 miljoen, terwijl er maar een budget is van € 6 miljoen. Mijn conclusie is dat alle aanwezigen met een tevreden gevoel naar huis zijn gegaan. Men vond het prettig om gehoord te worden en mee te kunnen denken over mogelijke oplossingen voor de wijk. We wachten het toegezegde overzicht af!
Scheidingslijn