Categorieën
Nieuws

Rondvraag Stedelijke Commissie: Obstakels Fietssnelweg F35

Dinsdag 22 november was ik blij te vernemen dat na 9 maanden het eerste deel van de fietssnelweg F35 tussen Hengelo en Enschede officieel is geopend door de wethouders Hans van Agteren en Jan Bron van Hengelo. Een fietssnelweg bestaande uit rechte stukken, waardoor omfietsen niet nodig zou zijn. Verder kent het geen stoplichten, waardoor de fietser zijn fietstempo kan aanhouden.

Helaas heb ik afgelopen donderdag en vrijdag in de Twentsche Courant Tubantia gelezen dat de fietssnelweg nog niet helemaal opstakelvrij is; omfietsen en stoppen voor kruispunten nog wel degelijk aan de orde is.

Vandaar de volgende vragen:

1) Is de wethouder op de hoogte dat er een tweetal kruisingen zijn die nogal lastig te overzien zijn voor de fietser? Zoja, kan de wethouder toezeggen daar extra aandacht aan te schenken vwb de veiligheid van de fietser?

2) Is de wethouder op de hoogte dat er geen doorgang is voor de fietser ter hoogte van de Grolsch Veste? Zoja, wanneer wordt de route vrijgegeven?

In een persbericht van de Gemeente Enschede dd 24 november lezen wij dat zowel Enschede als Hengelo concrete plannen hebben om de fietssnelweg nog verder door te trekken de stad in.

3) Kan de wethouder aangeven hoe de route eruit komt te zien en op welke termijn realisatie mogelijk is?

Scheidingslijn